Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
 

Aktualności

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich przedszkolaków w wieku 5-6 lat z terenu miasta Katowice do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kolorowa Suknia Pani Wiosny".


1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-6 lat z terenu miasta Katowice.

2.Celem konkursu jest:

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka,

- rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej,

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości,

- szukanie inspiracji w otaczającej przyrodzie,

- rozwijanie talentu plastycznego dziecka i możliwość zaprezentowania go.3. Czas trwania konkursu: 20.03.2023 r. do 21.04.2023 r.

Prace w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Katowicki konkurs plastyczny" można dostarczać osobiście do siedziby Przedszkola EPIONKOWO lub wysyłać za pośrednictwem poczty (w przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego).4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.5. Technika prac jest dowolna – płaska bądź przestrzenna bez materiałów sypkich.6. Format pracy: strona A4 lub A3.7. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 1 pracę.8. Kryteria oceny prac: wkład własnej pracy dziecka, samodzielność wykonania, technika wykonania, pomysłowość, kreatywność, estetyka.9. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, nazwę i adres przedszkola, imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, a także zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1 dołączony do tego e-maila).10. Przewidywane są trzy nagrody główne. Laureaci otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania. Dodatkowo, każdy uczestnik i nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzyma podziękowanie za udział w konkursie w formie PDF do samodzielnego uzupełnienia.11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się około 12 maja 2023 r.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie: Przedszkola EPIONKOWO, Facebooku przedszkola oraz na stronie „Bliżej przedszkola".12. Dodatkowo wszystkie prace biorące udział w konkursie będą zaprezentowane na wystawie i będzie je można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 14 w Katowicach.PRAWA ORGANIZATORA: Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych dziecka zgodnie z obowiązującą klauzulą RODO. Prace pozostaną własnością organizatora.

Prace można przesyłać na adres:


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

z dopiskiem KATOWICKI KONKURS PLASTYCZNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :)

powrót

Kontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
tel:512 021 277
tel:32 307 04 38

Kontakt elektroniczny:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Joanna Caban - Kreczko
tel:32 307 04 38
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Organ prowadzący:
Edu Flow Sp. z o. o.
NIP: 954 283 09 26
REGON: 389942812

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
58 1020 2313 0000 3302 1062 4080
undicom
created by