Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
 

Program

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO to wyjątkowe miejsce, gdzie szczególna uwaga została skupiona na zapewnieniu bogatego programu zajęć dydaktycznych realizowanych poprzez twórczą zabawę i rozwijanie osobowości oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Precyzyjnie przygotowany program zajęć pozwala dzieciom zdobywać wiedzę, doświadczenie oraz prawidłowo kształtować czynności intelektualne, które będą stanowić podstawę zachowań w codziennych sytuacjach, jak i dalszej edukacji.

Proces dydaktyczno - wychowawczy w naszym Przedszkolu trwa przez cały dzień i jest ciągiem przemyślanych sytuacji edukacyjnych wspartych różnorodnymi metodami tj.:
 • Elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • KLANZA 
 • Matematyka wg Ewy Zielińskiej i Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem odimiennej metody czytania autorstwa Ireny Majchrzak

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Przedszkole EPIONKOWO realizuje podstawę programową w oparciu o programy "Ciekawa Zabawa" oraz "Dzieciaki w Akcji" wydawnictwa Nowa Era.


W bieżącym roku przedszkolnym będziemy kontynuować własne projekty, których cele są  zgodne z priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszonymi na rok 2022/2023.
 
Program dydaktyczno - wychowawczy realizowany w Przedszkolu EPIONKOWO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmuje następujące obszary:
 • edukację językową
 • wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 
 • zajęcia ukierunkowane na usprawnianie motoryki dziecka
 • zajęcia umuzykalniające z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia sportowe poprawiające sprawność ruchową
 • edukację artystyczną
 • edukację ekologiczno - przyrodniczą
 • edukację zdrowotną
 • edukację społeczną i otoczenie techniczne
 • edukację matematyczną
 • edukację emocjonalną i wprowadzanie w świat wartości
 • zajęcia doświadczalno - eksperymentalne
 • zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • myślenie twórcze
 • wychowanie poprzez sztukę - zajęcia z cyklu: dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy i tańce, różne formy plastyczne
 • zabawy wyciszające i rozluźniające
 • wycieczki tematyczne
 • przygotowywanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków oraz inscenizacji
 • udział w konkursach oraz festiwalach
 • imprezy urodzinowe, okolicznościowe

GaleriaKontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
tel:512 021 277
tel:32 307 04 38

e-mail:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Joanna Caban
tel:32 307 04 38
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Wychowawcy Grupa Czerwona: czerwona@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Niebieska:
niebieska@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Zielona:
zielona@epionkowo.pl

Pedagog/psycholog Ada Stasiak
psycholog@epionkowo.pl

Logopeda Katarzyna Rólka
logopeda@epionkowo.pl

Organ prowadzący:
Edu Flow Sp. z o. o.
NIP: 954 283 09 26
REGON: 389942812

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
58 1020 2313 0000 3302 1062 4080
undicom
created by