Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
 

Nasze projekty

AUTORSKIE PROGRAMY TEMATYCZNE realizowane w Przedszkolu EPIONKOWO:
 • Projekt "Małe formy teatralne"
 • Projekt "Zdrowy maluch"
 • Projekt "Ciekawy świat wokół nas"
 • Projekt "Literolandia - magiczny świat głosek i liter"/"Mali czytelnicy"
 • Projekt "Dziecięca matematyka"
 • Projekt "English for fun"
 • Projekt "Mali bezpieczni w wielkim świecie"
 • Projekt "Piękna nowa, czyli od głoski do słowa - program profilaktyki logopedycznej"
 • Projekt "Świat muzyki" (w ramach projektu prowadzone są zajęcia muzyczno- rytmiczne oraz zajęcia taneczne)
 • Projekt "Logiczny dzieciak"

SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.
Zapraszamy do lektury.
 Projekt "Małe formy teatralne"
Każdy maluch, bez względu na wiek czy rozwój, ma w swojej naturze ukrytą potrzebę twórczej ekspresji, którą najchętniej rozwija "w swoim wymarzonym świecie". Żeby mógł jak motyl rozwinąć skrzydła i wyjść z tego "świata", potrzebuje gestu, mimiki, muzyki, plastyki, ruchu i jeszcze wielu innych narzędzi, po to aby tą własną niesamowitą spontaniczność przekazać innym. Projekt "Małe formy teatralne" obejmuje aktywność muzyczno - ruchową, plastyczną oraz teatralną, dlatego też wdrożenie i realizacja opierać się będzie na integracji zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych. Sam dobór metod i form pracy będzie sprzyjać odkrywaniu wrodzonych uzdolnień, ale także będzie rozwijać twórczość małych artystów. Oczywiście dla dzieci formą nauki będzie zabawa poprzez zabawy twórcze, inscenizowane, ruchowe, przy muzyce, a także uroczystości, wycieczki, spotkania z artystami, wystawy, a nawet konkursy. Naszym celem jest pomoc w poznawaniu i wyrażaniu siebie w formie ekspresji plastycznej, teatralnej i muzycznej, a także kształtowanie twórczej postawy wobec świata.

W ramach projektu nasze przedszkolaki uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z aktorami Teatru EDEN z Wieliczki.
 Projekt "Zdrowy maluch"
Jednym z celów podstawy programowej MEN jest "troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcenie do uczestnictwa w grach i zabawach sportowych".
Nasz Projekt "Zdrowy maluch" stworzyliśmy aby zachęcić i zaszczepić u dzieci ideę sportowego trybu życia poprzez wyszukiwanie sportowych zainteresowań, które poprawią motorykę i koordynację ruchową dzieci.
Projekt stwarza nieograniczone możliwości ekspresji ruchowej u małych dzieci. Proponujemy zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej, ciekawe zajęcia ruchowe (m.in. ulubione przez dzieci tory przeszkód).
Cele Projektu "Zdrowy maluch":

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • wzmacnianie dużych grup mięśniowych
 • usprawnienie motoryki i koordynacji ruchowej
 • kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał
Stosowane metody:
 • metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, u podstaw której leży naturalna ruchliwość. Metoda pozwala na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno - ruchowymi, zabawą, tańcem, opowieścią ruchową.
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne polegająca na kształtowaniu świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni
 • metoda zabawowo - naśladowcza polegająca na naśladowaniu prostych czynności ludzi i zwierząt, pracę maszyn oraz zjawisk w przestrzeni.
Zajęcia przeprowadzane będą także na świeżym powietrzu, na naszym dużym zielonym terenie z wydzielonym miejscem na zabawy sportowe.Projekt "Ciekawy świat wokół nas"
Naturalna ciekawość dzieci jest podstawowym bodźcem ich rozwoju. Projekt "Ciekawy świat wokół nas" będzie programem budowanym na bieżąco w zależności od tego jaki temet zaciekawi dzieci.
Pierwszym tematem będzie odkrywanie kontynentów oraz zjawisk, które są charakterystyczne dla danego miejsca na świecie. Podróżujemy i poznajemy, a tym samym przyswajamy nowe pojęcia: "globus", "mapa", "kontynent" itp.Projekt "Literolandia - magiczny świat głosek i liter"
Świat pisma jest fascynujący już dla dzieci 3-letnich, dlatego chcemy jak najwcześniej zabrać naszych podopiecznych do Literolandii, gdzie poprzez zabawę będą odkrywać tajniki pisma i języka. W naszej pracy przewidujemy elementy Klanzy, a także odimienną metodę czytania autorstwa Ireny Majchrzak. Jest to metoda, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania już od 3 roku życia. Dzieci poprzez gry i zabawy odkrywają kształty liter, podobieństwa i ich różnice. Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia "wizytówki". Podczas podróży po świecie języka nie zabraknie również zabaw logopedycznych na wesoło, których zadaniem jest stymulacja rozwoju mowy dziecka.

Projekt "Mali czytelnicy" to cykliczne zajęcia prowadzone we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach Filia nr 14 (ul. Piastów 20, Osiedle Tysiąclecia). Raz w miesiącu uczestniczymy w przygotowanych specjalnie dla nas zajęciach pn. "czytalenie na dywanie", podczas których wspólnie odkrywamy magię książek. Wraz z Panią Bibliotekarką przenosimy się do magicznego świata baśni, bajek, opowieści, poznajemy nowych bohaterów i ich przygody. W drugiej części zajęć wcielamy się w artystów i wykonujemy prawdziwe dzieła sztuki (malujemy, wycinamy, kleimy, układamy, budujemy).
W przypadku niepogody gościmy u nas Panią Bibliotekarkę i zajęcia odbywają się na terenie Przedszkola EPIONKOWO.Projekt "Dziecięca matematyka" (Edyta Gruszczyk - Kolczyńska i Ewa Zielińska)
Przedszkole jest miejscem, w którym dzieciom otwierają się oczy na świat. Wszystkie osobiste doświadczenia, które każdego dnia zbierają, stają się budulcem tworzącym pojęcia matematyczne i rozwijającym umiejętności logicznego myślenia. Aby pomóc przedszkolakom poznać tajniki matematyki, Przedszkole EPIONKOWO wykorzystywać będzie elementy "Dziecięcej Matematyki" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Poprzez zabawy, ciekawe zadania oraz gry, dzieci będą mogły ćwiczyć swoją odporność emocjonalną, a także budować pozytywny obraz samego siebie. "Dziecięca Matematyka" dbając o prawidłowy rozwój dziecka, wykorzystuje stopniowanie trudności, co pozwala odkryć w przedszkolaku jego ukryte talenty matematyczne, a także przygotowuje do nauki matematyki w szkole.Projekt "English for fun" - język angielski dla dzieci
Dzieci w wieku przedszkolnym szybko przyswajają nowe słownictwo, dlatego warto jest rozpocząć naukę języka obcego właśnie w przedszkolu. Celem naszego programu jest:

 • uświadomienie dzieciom istnienia języków obcych
 • zapoznanie z tadycjami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii
 • przedstawienie kultury Wielkiej Brytanii
 • poznanie słownictwa z języka angielskiego
 • poznanie podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • nabycie umiejętności posługiwania się nowym słownictwem i zwrotami
Staramy się i dalej będziemy do tego dążyć, by materiał był wprowadzany w formie zabawy, gdyż najważniejsze jest aby był łatwo przyswajalny dla dzieci oraz by czerpały one radość z zajęć.

Projekt "Mali bezpieczni w wielkim świecie"
Bezpeczeństwo dziecka jest priorytetem każdego rodzica i wychowawcy, stąd też Przedszkole EPIONKOWO przywiązuje do niego szczególną uwagę. Projekt "Mali Bezpieczni w Wielkim Świecie" to program o bezpieczeństwie dziecka podczas zajęć z rówieśnikami w przedszkolu i na placu zabaw. Dzięki pouczającym spotkaniom z policjantem i psem Sznupkiem, dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie zachować się na spacerze i w drodze do domu oraz co zrobić, aby być wzorowym pasażerem samochodu, a także innych środków komunikacji. Nasi lekarze podpowiedzą co zrobić, kiedy ktoś potrzebuje pomocy medycznej. Poprzez rozmaite metody tj. zabawy tematyczne, ruchowe i dydaktyczne, elementy dramy, zagadki, pogadanki, bajki, historyjki obrazkowe oraz konkursy dzieci poznają numery alarmowe, a także zagrożenia wynikające z zabawy niebezpiecznymi przyrządami w zasiegu ręki. Celem naszego programu jest również uwrażliwienie dzieci na kontakty z osobami obcymi i inne niebezpieczne sytuacje, których mogą uniknąć.
 Projekt "Piękna mowa, czyli od głoski do słowa - program profilaktyki logopedycznej"
"Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy...

Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad..." [Prof. dr hab. M. Kielar - Turska]

Okres przedszkolny jest czasem intensywnego kształtowania się mowy. Zasób słownictwa wciąż się poszerza, a język dziecka rozwija się pod względem fleksyjnym, składniowy i leksykalnym. Chcielibyśmy, aby ten proces przebiegał poprawnie, dlatego wprowadziliśmy Program Profilaktyki Logopedycznej mający na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz zapobieganie ewentualnemu powstaniu zaburzeń mowy.
Zajęcia logopedyczne odbywają się dwa razy w tygodniu.
 Projekt "Świat muzyki"
Ogólne cele zajęć muzyczno - ruchowych w ramach Projektu:
- integracja dzieci
- zapoznanie się z instrumentami muzycznymi
- wyrabianie zdolności ruchowej
- rozwijanie poczucia rytmu
- uwrażliwienie na zmiany wysokości dźwięków
- wyrabianie pamięci muzycznej
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności dziecka
- wprowadzanie kontrastów dynamicznych (głośno i cicho)
- ćwiczenie rozpoznawania skrajnych rejestrów dźwiękowych (niskich i wysokich)
- uwrażliwianie na zmiany kierunku linii melodycznej
- ćwiczenie pobudzania i hamowania ruchu
- nauka piosenek

Zajęcia w ramach Projektu "Świat muzyki" na terenie przedszkola EPIONKOWO prowadzone są przez nauczyciela muzyki, dla którego muzyka to pasja, muzyka to praca, a praca to pasja!

Projekt "Świat muzyki" to również cykliczne zajęcia muzyczno - ruchowe organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia, podczas których dzieci uczą się tańca ludowego oraz uczestniczą w koncertach muzycznych.

W ramach Projektu "Świat muzyki" realizujemy także zajęcia taneczne pn. "Mamo! Tato! Zatańcz ze mną!"

Dawid Barber powiedział kiedyś, że "historia tańca sięga dalej, niż zaczyna sie jakakolwiek historia". Taniec wpisany jest w tożsamość człowieka. Warto od najwcześniejszych lat tworzyć w dziecku poczucie, że taniec jest dobry i nie powinno się go bać. Naszym celem jest kształtowanie odpowiedniej wrażliwości muzycznej oraz wytworzenie w dzieciach poczucia rytmu. Proste układy choreograficzne pomogą kontrolować sylwetkę i zwiększyć świadomość własnego ciała. Nie bez znaczenia jest dla nas też uczenie dobrych manier. Dzieciom taniec ma się kojarzyć z dobrą zabawą i temu służą pierwsze, „zapoznawcze” miesiące. W drugiej części roku, Państwa pociechy spróbują zatańczyć tańce w parze.

Projekt „Mamo! Tato! Zatańcz ze mną!” prowadzony przez Mistrzowską Akademię Taneczną zabierze dzieci w świat tańca towarzyskiego tworząc w nich wspaniałą pasję, będącą początkiem drogi poznawania siebie.

 

Charakterystyka zajęć:

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu przez 20 minut i będą podzielone na kilka krótkich etapów: przywitalny (wytworzenie dobrej atmosfery), osobowościowy (przełamywanie barier nieśmiałości i lęku), rozwijający (uczymy się układów choreograficznych poprzez zabawę) pożegnalny (zabawa rytmiczno-muzyczna + iskierka przyjaźni). W pierwszej części roku skupimy się na choreografiach solo (m.in. Akademia Pana Kleksa, Kazaczok), w drugiej części dzieci spróbują tańca w parach (m.in. walc angielski, walc wiedeński, poleczka). Pod koniec roku szkolnego dzieci zaprezentują się w pokazie dla rodziców na dniach otwartych przedszkola.

 

Zajęcia taneczne pn. "Mamo! Tato! Zatańcz ze mną" prowadzone są przez Pana Krzysztofa Trętowskiego - instruktora tańca z Mistrzowskiej Akademii Tanecznej, dyplomowanego nauczyciela tańca z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W roku 2018 i 2019 reprezentanci Przedszkola EPIONKOWO uczestniczyli w Mistrzostwach  Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych „Taniec z Gwiazdkami”, które odbywają się corocznie w Kluczborku i są organizowane przez  Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „Talent”. Imprezę prowadzi  jurorka "dorosłego" "Dancing with the Stars" Pani  Iwona Pavlovic.
Dwa lata z rzędu świętowaliśmy sukces naszych przedszkolaków. Dzieci zatańczyły najpiękniej jak potrafią i zdobyły nagrody oraz wyróżnienia w swojej grupie wiekowej prezentując tańce: polkę, walc angielski oraz pasodoble. Uczestnictwo w konkursie dla młodych tancerzy  to wielkie przeżycie, poprzedzone całorocznymi przygotowaniami i nagrodzone wspaniałymi medalami.


 Projekt "Zdrowy maluch"
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porcja warzyw i owoców, którą każdy z nas powinien codziennie zjadać to co najmniej 400 - 500 gramów, podzielonych na kilka mniejszych porcji. Niestety, większość z nas nie zapewnia organizmowi nawet tej minimalnej ilości, dlatego chcemy zaszczepić w Przedszkolakach zdrowe nawyki żywieniowe. Projekt realizowany jest jako dodatkowy czwarty posiłek - drugie śniadanie w formie soków/przecierów owocowych i/lub warzywnych oraz przekąsek warzywnych.Projekt "Logiczny dzieciak"
Zajęcia realizowane w ramach projektu dostosowane są do wieku oraz poziomu rozwoju dzieci i obejmują:
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia z robotyki i kodowania
Zajęcia szachowe prowadzone są przez Panią Annę Hampel - instruktora sportu w dyscyplinie szachy, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz pasją do tego czym się zajmuje.
Pani Ania ukończyła studia licencjackie z pedagogiki specjalnej, które kontynuuje na poziomie magisterskim oraz równolegle studiuje na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Wraz z gronem przyjaciół prowadzi klub szachowy UKS 21 Podlesie i jest organizatorem największego turnieju szachowego dla dzieci w Polsce (Ogólnopolskie Mistrzowstwa Szkół i Przedszkoli w szachach w katowickim SPODKU).

Zajęcia z robotyki i kodowania realizowane są przez nauczycieli z firmy KOSMOS EDUKACJA. Bazują na wykorzystywaniu klocków LEGO Education (Lego Duplo, Lego Classics)  dostosowanych do wieku dzieci. 

Podstawowym celem zajęć jest nabywanie przez dzieci umiejętności związanych z nauką kodowania. Jednakże równocześnie bardzo duża uwaga skupiona jest na wielopoziomowym rozwoju dziecka, czyli na rozwoju:
 • umiejętności poznawczych (rozwiązywaniu problemów, elastyczności w myśleniu, budowaniu strategii, zapamiętywaniu i przestrzeganiu reguł)
 • umiejętności fizycznych (ćwiczenia małej motoryki, koordynacja przestrzenne, koordynacja ręka - oko)
 • zdolności twórczych (nowe pomysły, wyobrażanie sobie różnych rzeczy, używanie reprezentacji, przekształcanie istniejących rozwiązań w nowe pomysły, tworzenie skojarzeń, używanie symboli)
 • kompetencji społecznych (współpraca, komunikacja, negocjacje z rówieśnikami, radzenie sobie w konfliktach, budowanie empatii)
 • zdolności emocjonalnych (wiara w siebie, zaufanie, samokontrola, zrozumienie, wyrażanie emocji oraz opanowywanie emocji)

GaleriaKontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
tel:512 021 277
tel:32 307 04 38

e-mail:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Joanna Caban
tel:32 307 04 38
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Wychowawcy Grupa Czerwona: czerwona@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Niebieska:
niebieska@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Zielona:
zielona@epionkowo.pl

Pedagog/psycholog Ada Stasiak
psycholog@epionkowo.pl

Logopeda Katarzyna Rólka
logopeda@epionkowo.pl

Organ prowadzący:
Edu Flow Sp. z o. o.
NIP: 954 283 09 26
REGON: 389942812

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
58 1020 2313 0000 3302 1062 4080
undicom
created by