Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
 

Metody pracy

METODY PRACY Z DZIEĆMI wykorzystywane w Przedszkolu EPIONKOWO:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda polega na wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka. Podczas stosowania tej metody dzieci kształtują świadomość schematu własnego ciała. Uczą się orientacji w przestrzeni oraz współdziałania z drugim człowiekiem. Metoda Weroniki Sherborne pozwala dzieciom zapoznać się z własnymi emocjami i uczy jak sobie z nimi radzić. Pobudza wyobraźnię, rozwija koncentrację uwagi, nie ograniczając jednak spontaniczności w wyrażaniu siebie.

Metoda Klanza - pedagogika zabawy
Zabawa daje dziecku poczucie radości, spontaniczności, rozwija jego wyobraźnię, a także uczy współdziałania w grupie. Dlatego w naszym Przedszkolu EPIONKOWO wiele zabaw opartych jest na metodzie Klanzy. Metoda ta obejmuje między innymi: zabawy integracyjne, tańce, działania twórcze i plastyczne, dramę oraz zabawy z chustą.

Dziecięca Matematyka autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej to program edukacji matematycznej obejmujący 12 kręgów tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka:
 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 2. Rytmy – rozwijają umiejętność skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej (zbiory).
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości  (1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara).
 6. Klasyfikacja – czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach – segregowanie).
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych – doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci.
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia (ważymy lalki, piłki, misia i inne zabawki), używamy terminu „ciężar”.
 9. Mierzenie płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia: mniej – więcej.
 10. Intuicje geometryczne - kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko konstruuje w swoim umyśle pojęcia: figury, układanie szlaczków, lustrzane odbicia figur.
 11. Konstruowanie gier przez dzieci – hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności do wysiłku umysłowego: gry – opowiadania, gry z czynnościami matematycznymi (doliczania, odliczanie).
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<, >, =,+,-).
Odimienna Metoda Nauki Czytania autorstwa Ireny Majchrzak, która jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Odmienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma. 

GaleriaKontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
tel:512 021 277
tel:32 307 04 38

e-mail:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Joanna Caban
tel:32 307 04 38
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Wychowawcy Grupa Czerwona: czerwona@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Niebieska:
niebieska@epionkowo.pl

Wychowawcy Grupa Zielona:
zielona@epionkowo.pl

Pedagog/psycholog Ada Stasiak
psycholog@epionkowo.pl

Logopeda Katarzyna Rólka
logopeda@epionkowo.pl

Organ prowadzący:
Edu Flow Sp. z o. o.
NIP: 954 283 09 26
REGON: 389942812

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
58 1020 2313 0000 3302 1062 4080
undicom
created by