Żłobek EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
  tel. 530 845 021
tel. 728 737 007
info@epionkowo.pl

Nasz żłobek

Witamy w Żłobku EPIONKOWO - Krainie Wyobraźni

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje z dziećmi wiele natchnionych chwil
[Janusz Korczak - wielki pedagog i lekarz]Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Dzieciństwo to okres decydujący w kształtowaniu się osobowości Państwa dzieci, a szczęśliwe dzieciństwo stanowi fundament w dalszej fazie życia.

W naszym Żłobku i Przedszkolu EPIONKOWO pracę opiekuńczą i edukacyjną chcemy oprzeć na szczerych, przyjaznych, pozytywnych emocjach oraz wspierać rozwój dzieci w budowaniu poczucia siły wewnętrznej - pozbawionej postaw agresywnych. Podstawą pracy edukacyjnej będzie twórcza zabawa, gdyż uczestniczenie w zabawach sprawia dziecku przyjemność.

Nasz zespół to grupa pedagogów i opiekunów, dla których praca z dziećmi to dzielenie się swoją pasją.

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, oferujemy wsprawcie psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, lekarza pediatry, stomatologa, ortopedy oraz lekarzy innych specjalności pracujących w placówkach Zakładu Opieki Zdrowotnej EPIONE.

Żłobek EPIONKOWO oferuje opiekę nad dziećmi zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
Ofertą Żłobka objęte są dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat.
Żłobek jest czynny przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00 (Placówka nie jest czynna w dni ustawowo wolne od pracy).


Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzycie.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i grono pedagogiczne EPIONKOWA

GaleriaKontakt


Niepubliczny Żłobek EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
530 845 021
728 737 007

Kontakt mailowy:
info@epionkowo.pl

Dyrektor Żłobka:
Iwona Nieznańska - Susfał
tel. 728 737 007
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Organ prowadzący:
EPIONKOWO Katarzyna Wrześniewska
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice
NIP: 634 19 58 173
REGON: 243031430

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
91 1020 2313 0000 3502 0430 9852
undicom
created by