Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
  tel.32 307 04 38 
tel.  512 021 277  
info@epionkowo.pl

Program

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO to wyjątkowe miejsce, gdzie szczególna uwaga została skupiona na zapewnieniu bogatego programu zajęć dydaktycznych realizowanych poprzez twórczą zabawę i rozwijanie osobowości oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Precyzyjnie przygotowany program zajęć pozwala dzieciom zdobywać wiedzę, doświadczenie oraz prawidłowo kształtować czynności intelektualne, które będą stanowić podstawę zachowań w codziennych sytuacjach, jak i dalszej edukacji.

Proces dydaktyczno - wychowawczy w naszym Przedszkolu trwa przez cały dzień i jest ciągiem przemyślanych sytuacji edukacyjnych wspartych różnorodnymi metodami tj.:
 • Elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • KLANZA 
 • Matematyka wg Ewy Zielińskiej i Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem odimiennej metody czytania autorstwa Ireny Majchrzak

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Przedszkole EPIONKOWO realizuje podstawę programową w oparciu Program "Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały - Wydawnictwa Edukacja Polska. Program ten zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego (Konkurs organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Pakiet dla każdego Przedszkolaka zawiera:
 • opowiadania o jeżyku (koordynacja wzrokowo - słuchowa)
 • karty pracy część I i II (rozwijające mowę, ćwiczenia grafomotoryczne, myślenie przyczynowo - skutkowe)
 • ćwiczenia matematyczne
 • karty pracy plastyczno - techniczne rozwijające wyobraźnię
W bieżącym roku przedszkolnym będziemy kontynuować własne projekty, których cele są  zgodne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłoszonymi na rok 2019/2020.
 
Priorytety MEN to:
 1. wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci – projekt „Mali bezpieczni w wielkim mieście”, w ramach którego planujemy spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz korzystanie z kamizelek odblaskowych podczas spacerów poza terenem przedszkola.
 2. rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, w ramach projektu „Mali czytelnicy” nawiązaliśmy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach (Filia numer 14). Przedszkolaki będą miały możliwość zapoznania się z pracą bibliotekarza, korzystania ze zbiorów książkowych. Na terenie biblioteki prowadzone będą dla naszych dzieci zajęcia z książką. Ponadto będziemy uczestnikami projektów realizowanych przez samą bibliotekę, których adresatami są przedszkola. Natomiast poprzez projekt "Literolandia - Magiczny Świat Głosek i Liter" kontynuować będziemy naukę czytania wg metody Pani Ireny Majchrzak
 3. edukacja matematyczna  realizowana będzie w naszym projekcie „Dziecięca matematyka" zgodnie z  metodą Edyty Kruszczyk-Kolczyńskiej
 4. edukacja przyrodnicza –  prowadzona poprzez warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Ciekawy świat wokół nas”.
Program dydaktyczno - wychowawczy realizowany w Przedszkolu EPIONKOWO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmuje następujące obszary:
 • edukację językową
 • wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • zajęcia ukierunkowane na usprawnianie motoryki dziecka
 • zajęcia umuzykalniające z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia sportowe poprawiające sprawność ruchową
 • edukację artystyczną
 • edukację ekologiczno - przyrodniczą
 • edukację zdrowotną
 • edukację społeczną i otoczenie techniczne
 • edukację matematyczną
 • edukację emocjonalną i wprowadzanie w świat wartości
 • zajęcia doświadczalno - eksperymentalne
 • zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • myślenie twórcze
 • wychowanie poprzez sztukę - zajęcia z cyklu: dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy i tańce, różne formy plastyczne
 • zabawy wyciszające i rozluźniające
 • wycieczki tematyczne
 • przygotowywanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków oraz inscenizacji
 • udział w konkursach oraz festiwalach
 • imprezy urodzinowe, okolicznościowe

GaleriaKontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
512 021 277
32 307 04 38

Kontakt elektroniczny:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Joanna Caban - Kreczko
tel. 32 307 04 38
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Organ prowadzący:
Edu Flow Sp. z o. o.
NIP: 954 283 09 26
REGON: 389942812

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
58 1020 2313 0000 3302 1062 4080
undicom
created by