Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice
 
  tel. 728 737 007
tel. 512 021 277
info@epionkowo.pl

Nasze przedszkole

Witamy w Przedszkolu EPIONKOWO - Krainie Wyobraźni

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil
[Janusz Korczak - wielki pedagog i lekarz]

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Dzieciństwo to okres decydujący w kształtowaniu się osobowości Państwa dzieci, a szczęśliwe dzieciństwo stanowi fundament w dalszej fazie życia.

W naszym przedszkolu pracę opiekuńczą i edukacyjną chcemy oprzeć na szczerych, przyjaznych, pozytywnych emocjach oraz wspierać rozwój dzieci w budowaniu poczucia siły wewnętrznej - pozbawionej postaw agresywnych. Podstawą pracy edukacyjnej będzie twórcza zabawa, gdyż uczestniczenie w zabawach sprawia dziecku przyjemność.

Nasz zespół to grupa pedagogów, dla których praca z dziećmi to dzielenie się swoją pasją.

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, oferujemy wsparcie psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, lekarza pediatry, stomatologa, ortopedy oraz lekarzy innych specjalności pracujących w przychodniach medycznych EPIONE.

Przedszkole EPIONKOWO to 3 grupy wiekowe dzieci od 2,5 roku życia do 7 lat:
  • grupa zielona czyli 2,5 - 3 latki
  • grupa czerwona czyli 4 - 5 latki
  • grupa niebieska czyli 6 - 7 latki
Z uwagi na efektywność pracy nauczyciela oraz możliwość zapewnienia każdemu dziecku indywidualnego podejścia dostosowanego do jego rozwoju gwarantujemy małe grupy.

Nad każdą z grup dzieci codzienną opiekę sprawuje dwóch nauczycieli przedszkolnych posiadających stosowne wykształcenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Aby wspierać rozwój naszych podopiecznych opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie programy tematyczne realizowane w ramach projektów: "Małe formy teatralne", "Zdrowy maluch", "Ciekawy świat wokół nas", "Literolandia - magiczny świat głosek i liter", "Dziecięca matematyka", "English for fun", "Mali bezpieczni w wielkim świecie", "Piękna nowa, czyli od głoski do słowa - program profilaktyki logopedycznej", "Świat muzyki" oraz "Logiczny dzieciak". Szczegółowe informacje na temat projektów - dowiedz się więcej>>>

Wiemy, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa sztuka oraz muzyka, dlatego też podjęliśmy stałą współpracę z Biblioteką Miejską nr 14 w Katowicach, Młodzieżowym Domem Kultury na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, Filharmonią Śląską, Pałacem Młodzieży w Katowicach oraz lokalnymi kinami. Nasze przedszkolaki cyklicznie uczestniczą w dedykowanych im zajęciach kulturalnych.

Do naszego Przedszkola uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Katowica oraz miast okolicznych.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzycie.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i grono pedagogiczne EPIONKOWA
GaleriaKontakt


Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO
ul. Zawiszy Czarnego 7a
40-872 Katowice

Kontakt telefoniczny:
728 737 007
512 021 277

Kontakt elektroniczny:
info@epionkowo.pl

Dyrektor przedszkola:
Iwona Nieznańska - Susfał
tel. 728 737 007
e-mail: info@epionkowo.pl
Dyżur: czwartek w godz. 15.00 - 17.00

Organ prowadzący:
Katarzyna Wrześniewska
NIP: 634 19 58 173
REGON: 243031430

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
91 1020 2313 0000 3502 0430 9852
undicom
created by